Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu
Kartuzy, ul. Plac Św. Brunona 4 | Przywidz ul. Gdańska 14

601 658 138

Telefon całodobowy

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 12 sierpnia 2020 r. zmarła w wieku 75 lat

ś.p.

Jadwiga Krefta

Zam. Gowidlino, ul. Kartuska 2

Różaniec będzie odmawiany codziennie po wieczornej mszy św
w kościele, w niedziele o godz. 16:00, w poniedziałek
o godz. 9:00 w kaplicy przy kościele parafialnym w Gowidlinie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 17.08.2020 r. (poniedziałek)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Gowidlinie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 12 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 81 lat

ś.p.

Romuald Walkusz

Zam. Cieszonko 52

Różaniec zostanie odmówiony w czwartek
po wieczornej mszy św. w piątek o godz. 9:15
w kościele parafialnym w Sianowie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 14.08.2020 r. (piątek)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Sianowie

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 13 sierpnia 2020 r. zmarła w wieku 78 lat

ś.p.

Jadwiga Litwic

Zam. Somonino, os. Dambka 17

Różaniec zostanie odmówiony w czwartek po wieczornej
mszy św. w kościele w piątek o godz. 12:00 w kaplicy
przy kościele parafialnym w Somoninie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 14.08.2020 r. (piątek)
o godz. 13:00 w kościele parafialnym w Somoninie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 11 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 58 lat

ś.p.

Stanisław Karnat

Zam. Sławki 3

Różaniec będzie odmawiany codziennie po wieczornej mszy św.
w piątek o godz. 9:00 w kaplicy przy kościele parafialnym
w Goręczynie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 14.08.2020 r. (piątek)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Goręczynie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 10 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 84 lat

ś.p.

Stefan Cyman

Zam. Łebieńska Huta, ul. Hutnicza 4

Różaniec będzie odmawiany codziennie o godz. 19:00
w kościele, w czwartek o godz. 9:00 w kaplicy
przy kościele parafialnym w Pomieczynie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 13.08.2020 r. (czwartek)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Pomieczynie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 9 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 28 lat

ś.p.

Arkadiusz Węsierski

Zam. Chwaszczyno, ul. Leśna 47

Różaniec zostanie odmówiony we wtorek o godz. 18:30
w małym kościele, w środę o godz. 10:00 w kaplicy przy kościele
p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 12.08.2020 r. (środa) o godz. 11:00
w kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
w Chwaszczynie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 10 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 73 lat

ś.p.

Antoni Bojanowski

Zam. Sierakowice, ul. Kochanowskiego 7

Różaniec zostanie odmówiony we wtorek o godz. 20:00
w kościele zabytkowym w Sierakowicach,
w środę o godz. 20:00 w kaplicy
przy kościele p.w. św. Marcina w Sierakowicach

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 13.08.2020 r. (czwartek)
o godz. 11:00 w kościele p.w. św. Marcina w Sierakowicach

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 9 sierpnia 2020 r. zmarła w wieku 66 lat

ś.p.

Bronisława Jarzębińska

Zam. Sierakowice, ul. Leśna 44

Różaniec zostanie odmówiony we wtorek o godz. 20:00
w kościele p.w. św. Marcina w Sierakowicach
od środy w kościele zabytkowym w Sierakowicach

O terminie mszy pogrzebowej
poinformujemy w najbliższym czasie

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 6 sierpnia 2020 r. zmarła w wieku 93 lat

ś.p.

Bronisława Landowska

Zam. Maks 62

Różaniec zostanie odmówiony w piątek po wieczornej mszy św.
w kościele parafialnym w Brodnicy Górnej

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 08.08.2020 r. (sobota)
o godz. 12:00 w kościele parafialnym w Brodnicy Górnej

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 7 sierpnia 2020 r. zmarła w wieku 77 lat

ś.p.

Czesława Sygit

Zam. Kartuzy, os. Wybickiego 20

Różaniec będzie odmawiany od soboty o godz. 18:00
w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, Pl. św. Brunona 4),
we wtorek o godz. 12:15 w kaplicy
przy kościele p.w. św. Wojciecha

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 11.08.2020 r. (wtorek)
o godz. 13:00 w kościele p.w. św. Wojciecha w Kartuzach

Pochówek Cmentarz Bilowo

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 7 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 59 lat

ś.p.

Andrzej Leyk

Zam. Kożyczkowo 74

Różaniec będzie odmawiany codziennie o godz. 19:00
w poniedziałek o godz. 9:00 w kaplicy
przy kościele parafialnym w Chmielnie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 10.08.2020 r. (poniedziałek)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Chmielnie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 5 sierpnia 2020 r. zmarła w wieku 68 lat

ś.p.

Krystyna Kur

Zam. Dzierżążno, ul. Zadurskiego 14

Różaniec zostanie odmówiony w czwartek o godz 18:00
w piątek o godz 20:00 w Domu Pogrzebowym
(Kartuzy, Pl. św. Brunona 4)
w sobotę o godz. 10:00 w kaplicy przy kościele parafialnym
w Borowie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 08.08.2020 r. (sobota)
o godz. 11:00 w kościele parafialnym w Borowie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 5 sierpnia 2020 r. zmarła w wieku 96 lat

ś.p.

Marianna Leman

Zam. Brodnica Górna 200

Różaniec będzie odmawiany codziennie o godz. 20:00,
w piątek o godz. 8:15 w Domu Pogrzebowym
(Kartuzy, Pl. Św. Brunona 4)

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 07.08.2020 r. (piątek)
o godz. 9:30 w kościele parafialnym w Brodnicy Górnej

Eksporta z Domu Pogrzebowego

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 3 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 47 lat

ś.p.

Arkadiusz Hancewicz

Zam. Chwaszczyno, ul. Kasztanowa 9

Różaniec będzie odmawiany codziennie o godz. 18:30
w małym kościele, w piątek o godz. 12:00 w kaplicy przy kościele
p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Chwaszczynie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 07.08.2020 r. (piątek) o godz. 13:00
w kościele p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
w Chwaszczynie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 3 sierpnia 2020 r. zmarł w wieku 67 lat

ś.p.

Antoni Browarczyk

Zam. Grzebieniec 169

Różaniec zostanie odmówiony we wtorek o godz. 20:00,
od środy o godz. 19:00, w sobotę o godz. 8:45
w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, Pl. Św. Brunona 4)

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 08.08.2020 r. (sobota)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Brodnicy Górnej

Eksporta z Domu Pogrzebowego

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Dnia 12 listopada 2018 r.
Przeżywszy lat 66 zmarł

ś.p.

wiesław pipiórka

Różaniec zostanie odmówiony w piątek o godz. 9:00 w kaplicy przy kościele parafialnym w Somoninie.

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 16.11.2018 r. (piątek). o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Somoninie.

Eksporta z kaplicy

Odprawione zostanie w dniu 16.11.2018 r. (piątek). o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Somoninie.

Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu

Kontakt

Usługi Pogrzebowe Henryk Pioch

83-300 Kartuzy, ul. Plac Świętego Brunona 4
(przy ul.Wzgórze Wolności)
tel. całodobowy 601 658 138

83-047 Przywidz, ul. Gdańska 14
tel. całodobowy 601 320 034

fax. 58 681-30-52
e-mail: biuro@pogrzeby-kartuzy.pl
właściciel: henrykpioch@pogrzeby-kartuzy.pl