Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu
Kartuzy, ul. Plac Św. Brunona 4 | Przywidz ul. Gdańska 14

601 658 138

Telefon całodobowy

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 10 kwietnia 2021 r. zmarła w wieku 89 lat

ś.p.

Aniela Pyszka

Zam. Kartuzy, ul. Parkowa 3D

Różaniec zostanie odmówiony we wtorek o godz. 18:00
w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, Pl. św. Brunona 4)
w środę o godz. 12:15 w kościele p.w. św. Kazimierza
w Kartuzach

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 21.04.2021 r. (środa)
o godz. 13:00 w kościele p.w. św. Kazimierza w Kartuzach

Pochówek Cmentarz Dolny

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 15 kwietnia 2021 r. zmarła w wieku 93 lat

ś.p.

Daniela Plichta

Zam. Kartuzy, ul. os Derdowskiego 3

Różaniec zostanie odmówiony w sobotę o godz. 12:15
w kościele p.w. św. Kazimierza w Kartuzach

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 17.04.2021 r. (sobota)
o godz. 13:00 w kościele p.w. św. Kazimierza w Kartuzach

Pochówek Cmentarz Dolny

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 16 kwietnia 2021 r. zmarła w wieku 79 lat

ś.p.

Helena Bobrowska

Zam. Dąbrowa 33

Różaniec będzie odmawiany codziennie po wieczornej
mszy św., w niedziele o godz. 15:00 oraz w poniedziałek
o godz. 9:00 w kościele parafialnym w Goręczynie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 19.04.2021 r. (poniedziałek)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Goręczynie

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 14 kwietnia 2021 r. zmarła w wieku 84 lat

ś.p.

Teresa Brzeska

Zam. Miechucino, ul. Spacerowa 10

Różaniec będzie odmawiany codziennie o godz. 19:00
w sobotę o godz. 9:00 w kaplicy przy kościele
parafialnym w Miechucinie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 17.04.2021 r. (sobota)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Miechucinie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 13 kwietnia 2021 r. zmarł w wieku 71 lat

ś.p.

Franciszek Kuchta

Zam. Dzierżążno, Os. Zacisze 1

Różaniec będzie odmawiany codziennie o godz. 20:00
w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, Pl. św. Brunona 4)
oraz w piątek o godz. 12:15 w kościele p.w. W.N.M.P.
(Kolegiata)

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 16.04.2021 r. (piątek)
o godz. 13:00 w kościele p.w. W.N.M.P. (Kolegiata) w Kartuzach

Pochówek Cmentarz Górny

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 13 kwietnia 2021 r. zmarł w wieku 62 lat

ś.p.

Marek Dunst

Zam. Kartuzy, ul. Kościuszki 12

Różaniec będzie odmawiany od czwartku o godz. 18:00
w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, Pl. św. Brunona 4),
w poniedziałek o godz. 13:15 w kościele p.w. św. Kazimierza
w Kartuzach

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 19.04.2021 r. (poniedziałek)
o godz. 14:00 w kościele p.w. św. Kazimierza w Kartuzach

Pochówek Cmentarz Bilowo

Rodzina prosi zamiast kwiatów o przekazywanie datków na Hospicjum Caritas - puszki zostaną podstawione przy kościele

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 13 kwietnia 2021 r. zmarła w wieku 91 lat

ś.p.

Urszula Tusk

Zam. Kartuzy, ul. Sikorskiego 7

Różaniec zostanie odmówiony w czwartek
o godz. 1215 w kościele p.w. św. Kazimierza
w Kartuzach

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 15.04.2021 r. (czwartek)
o godz. 13:00 w kościele p.w. św. Kazimierza w Kartuzach

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 13 kwietnia 2021 r. zmarł w wieku 85 lat

ś.p.

Zygmunt Mazur

Zam. Kosowo, ul. Leśna 40

Różaniec będzie odmawiany codziennie o godz. 19:00
w kościele, w piątek o godz. 9:00 w kaplicy przy kościele
parafialnym w Przodkowie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 16.04.2021 r. (piątek)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Przodkowie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina


Dziękujemy Wszystkim, którzy w tak bolesnych chwilach
dzielili z nami smutek, uczestniczyli we mszy świętej,
modlitwie i ceremonii pogrzebowej
ś.p. Zdzisłąwa Potapińskiego - Rodzinie, Przyjaciołom,
Znajomym, Księżom, Sąsiadom i Delegacjom.


Serdeczne Bóg Zapłać składa Rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 13 kwietnia 2021 r. zmarł w wieku 73 lat

ś.p.

Stefan Kowalski

Zam. Kartuzy, os. Wybickiego 13

Różaniec będzie odmawiany codziennie o godz. 19:00
w Domu Pogrzebowym (Pl. Św. Brunona 4)
w piątek o godz. 13:15 w kościele p.w. św. Wojciecha

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 16.04.2021 r. (piątek)
o godz. 14:00 w kościele p.w. św. Wojciecha w Kartuzach

Pochówek Cmentarz Górny

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 11 kwietnia 2021 r. zmarł w wieku 77 lat

ś.p.

Roman Hołowczyc

Zam. Kiełpino, ul. Konopnickiej 24

Różaniec zostanie odmówiony w piątek o godz. 8:30,
w kościele parafialnym w Kiełpinie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 16.04.2021 r. (piątek)
o godz. 9:00 w kościele parafialnym w Kiełpinie

Pochówek Cmentarz Oliwa

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 10 kwietnia 2021 r. zmarła w wieku 53 lat

ś.p.

Bożena Ustowska

Zam. Goręczyno, ul. Świerkowa 5

Różaniec zostanie odmówiony w poniedziałek o godz. 18:30,
we wtorek o godz. 9:00 w kaplicy przy kościele
parafialnym w Goręczynie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 13.04.2021 r. (wtorek)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Goręczynie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 9 kwietnia 2021 r. zmarł w wieku 83 lat

ś.p.

Jan Klawitter

Zam. Łapalice, ul. Chmieleńska 5

Różaniec będzie odmawiany od niedzieli o godz. 18:00
w Domu Pogrzebowym (Kartuzy, Pl. św. Brunona 4).
we wtorek o godz. 12:00 w kaplicy przy kościele
parafialnym w Goręczynie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 13.04.2021 r. (wtorek)
o godz. 13:00 w kościele parafialnym w Goręczynie

Eksporta z kaplicy

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 5 kwietnia 2021 r. zmarł w wieku 50 lat

ś.p.

Jarosław Lizakowski

Zam. Huta Górna, ul. Graniczna 1

Różaniec zostanie odmówiony w niedziele o godz. 9:30,
w poniedziałek o godz. 17:30 oraz we wtorek o godz. 9:30
w kościele parafialnym w Przywidzu

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 13.04.2021 r. (wtorek)
o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Przywidzu

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 9 kwietnia 2021 r. zmarł w wieku 74 lat

ś.p.

Henryk Juński

Zam. Grzybno, ul. Długa 15

Różaniec zostanie odmówiony w sobotę i w poniedziałek
o godz. 18:30, w niedzielę o godz. 18:00 oraz we wtorek
o godz. 12:00 w kaplicy przy kościele parafialnym w Grzybnie

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 13.04.2021 r. (wtorek)
o godz. 13:00 w kościele parafialnym w Grzybnie

Pochówek Cmentarz Dolny

O czym zawiadamia pogrążona w smutku rodzina

Dnia 12 listopada 2018 r.
Przeżywszy lat 66 zmarł

ś.p.

wiesław pipiórka

Różaniec zostanie odmówiony w piątek o godz. 9:00 w kaplicy przy kościele parafialnym w Somoninie.

Nabożeństwo żałobne

Odprawione zostanie w dniu 16.11.2018 r. (piątek). o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Somoninie.

Eksporta z kaplicy

Odprawione zostanie w dniu 16.11.2018 r. (piątek). o godz. 10:00 w kościele parafialnym w Somoninie.

Jesteśmy dostępni 24h/7dni w tygodniu

Kontakt

Usługi Pogrzebowe Henryk Pioch

83-300 Kartuzy, ul. Plac Świętego Brunona 4
(przy ul.Wzgórze Wolności)
tel. całodobowy 601 658 138

83-047 Przywidz, ul. Gdańska 14
tel. całodobowy 601 320 034

fax. 58 681-30-52
e-mail: biuro@pogrzeby-kartuzy.pl
właściciel: henrykpioch@pogrzeby-kartuzy.pl

Call Now Button